Jaarrekening

Voor iedere ondernemer is het belangrijk om te weten hoe zijn bedrijf er financieel voor staat. Om hier een passend antwoord op te kunnen geven is het belangrijk dat de boekhouding op een deskundige wijze wordt verwerkt, zodat balansposities (vorderingen/bezittingen en schulden) op een duidelijke manier aan u kunnen worden gepresenteerd en met u wordt doorgenomen, zodat een en ander ook voor u duidelijk is.

Een duidelijk jaarrapport is niet alleen nuttig voor de ondernemer zelf, maar ook voor de bankier en de Belastingdienst, voor wie de specificaties en de toelichting ook belangrijke onderdelen zijn. De jaarrekening geeft bovendien een ruime toelichting op de balansposities en de resultatenrekeningen.

Het jaarrapport vormt dan weer de basis voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Indien wettelijk vereist verzorgen wij aansluitend de documenten voor het deponeren van de stukken ten behoeve van de Kamer van Koophandel.