Belastingaangiftes

Inkomstenbelasting

Aan de hand van de jaarrekening van uw onderneming en na ontvangst van de privé gegevens kunnen wij de aangifte Inkomstenbelasting voor u verzorgen. Na verwerking van deze gegevens nemen wij de aangifte met u door en indien u akkoord bent zullen wij de aangifte elektronisch indienen. Wanneer u de aanslag van de Belastingdienst ontvangt, vragen wij u ter controle een kopie van deze aanslag.

Omzetbelasting

Op basis van de door u of door ons verwerkte administratie kunnen wij uw aangifte omzetbelasting verzorgen. Afhankelijk van uw situatie verzorgen wij maandelijks, per kwartaal of jaarlijks uw aangifte omzetbelasting. Uw aangifte omzetbelasting wordt door ons kantoor elektronisch naar de Belastingdienst verzonden. Vervolgens ontvangt u van ons een uitdraai van deze aangifte. Mocht de Belastingdienst vragen hebben over deze aangifte, dan zullen wij deze voor u afhandelen.

Vennootschapsbelasting

Als het jaarrapport compleet is en met de ondernemer besproken dan verzorgen wij ook de aangifte vennootschapsbelasting. Na verwerking van uw jaarcijfers in de aangifte vennootschapsbelasting nemen wij de aangifte en de berekening van de verschuldigde of de te ontvangen belastingbedragen met u door. Na uw akkoord zullen wij de aangifte elektronisch indienen. Wanneer u de aanslag van de Belastingdienst ontvangt, vragen wij u ter controle een kopie van deze aanslag.

Uitstelregeling Belastingdienst

Wij kunnen in 1 keer voor al onze klanten uitstel aanvragen bij de Belastingdienst. Dit dient wel te gebeuren voor 1 april van ieder jaar. Dit kan overigens alleen voor de Inkomsten- en Vennootschapsbelasting, dus niet voor de Omzetbelasting. U kunt zelf jaarlijks aangeven of u hier gebruik van wilt maken.